Garantie

Garantie periode

Intersens Bikes & Parts B.V. verleent garantie op elk frame, vaste voorvork en Intersens componenten, tegen fabrieksfouten voor de volgende periode startende vanaf de datum van aankoop. Deze garantie geldt voor de eerste eigenaar en is niet transfereerbaar.

 • Aluminium frame 5 jaar
 • Ongeveerde vorken 5 jaar
 • Carbon frame 3 jaar
 • Lakwerk 2 jaar
 • Onderdelen 2 jaar
 • Geveerde onderdelen 2 jaar, waarbij na het eerste jaar moet kunnen worden aangetoond dat er onderhoud heeft plaats gevonden.

Alle onderdelen anders dan geproduceerd door Intersens Bikes & Parts B.V. zullen onder de garantie van de desbetreffende fabrikant vallen.

Deze garantie dekt alleen vervanging van een defect. In het geval dat Intersens Bikes & Parts B.V. overgaat tot het vervangen van het defecte frame/onderdeel zal dit door een gelijk dan wel beter product worden vervangen. Een nieuw frame/onderdeel zou kunnen verschillen van het origineel.

Deze garantie wordt alleen verleend indien uw fiets bij een officieel door Intersens Bikes & Parts geautoriseerd dealer is aangeschaft.

Bij elke garantie aanvraag dient u de aankoopbon + fietspas te overleggen. Ga bij een (mogelijk) garantie geval altijd naar uw dealer, deze zal contact met Intersens Bikes & Parts B.V. opnemen. Intersens Bikes & Parts B.V. handelt garantie nooit rechtstreeks met u als particulier af.

Deze garantie dekt niet

 • Slijtage, onjuiste montage, onderhoud en montage van niet originele onderdelen.
 • Gevolg schades veroorzaakt door; ongelukken, valpartijen, misbruik, vernieling, aanpassingen die niet door Intersens Bikes & Parts B.V. zijn goedgekeurd, gebruik van niet originele onderdelen, incorrect dan wel onvoldoende onderhoud en het incorrect opvolgen van aanwijzingen staande in de gebruikershandleiding.
 • Alle schades voortvloeiende uit gebruik in competitie verband, stuntriding, springen, het vervoeren van zware lading, commerciĆ«le doeleinden, of activiteiten welke in beoordeling van Intersens Bikes & Parts B.V. gelijk staan aan voorgenoemden.
 • De kosten voortvloeiend uit de reparatie of vervanging van onderdelen / frame.
 • Kosten van transport van / naar Intersens Bikes & Parts B.V.
 • Eventuele verzend- en arbeidskosten voortvloeiende uit garantieclaims.

Aansprakelijkheid

Een door Intersens Bikes & Parts B.V. toegekende garantie claim houd niet automatisch in dat Intersens Bikes & Parts B.V. de verantwoordelijkheid erkend voor eventuele gevolgschades.

Wat te doen bij een garantieclaim

 • U zult altijd naar uw dealer moeten gaan.
 • Uw dealer zal bepalen of u in aanmerking komt om uw schade te claimen als zijnde garantie, de dealer zal deze bepaling altijd in samenspraak met Intersens Bikes Parts B.V. doen. De beoordeling van de dealer houdt niet automatisch in dat uw garantie claim wordt toegekend door Intersens Bikes Parts B.V.
 • Uw dealer zal de defecte onderdelen / frame / fiets opsturen naar Intersens Bikes & Parts B.V. om het te laten beoordelen op garantie.

Zending van de goederen door dealer

 • Onderdelen dienen franco toegezonden te worden; schoon en goed verpakt en alle onderdelen die niet binnen de garantie vallen zullen gedemonteerd moeten zijn.
 • In het geval van een defect frame, zal de complete fiets aan Intersens Bikes & Parts B.V. moeten worden aangeboden ter beoordeling. Hier kan enkel van worden afgeweken in overleg met Intersens Bikes & Parts B.V. Door zonder goedkeuring van Intersens Bikes & Parts B.V. van deze bepaling af te wijken vervalt elk recht op garantie.
 • Voeg een kopie toe van de originele aankoopbon en duidelijke omschrijving van het defect. Zonder duidelijke omschrijving van het defect zal een garantie claim niet worden behandeld.
 • De ontvangen defecte onderdelen / frame zullen niet worden geretourneerd na erkenning van een garantie aanvraag.
 • Alle afgewezen garantie aanvragen zullen tot maximaal 1 maand na ontvangst door Intersens Bikes & Parts B.V. worden bewaard, op aanvraag van de dealer kunnen de delen worden geretourneerd.
 • Alle eventuele verzendkosten kunnen niet worden vergoed door Intersens Bikes & Parts B.V.